Projektový den „IT expert“

Páteční dopoledne, 12. května, bylo pro děti žáky naší školy výjimečným. Stejně jako školkové děti nedávno, i oni se dnes se všichni stali studenty Malé technické univerzity a vzdělávali se v oblasti polytechnické gramotnosti. 

Malá technická univerzita je nezisková organizace, která se věnuje vzdělávání dětí a pedagogů v oblasti polytechnické a digitální gramotnosti. Od první myšlenky na technické lekce do dnešní doby se u nich odehrála řada změn a inovací, vytvořili nové projekty, navázali mnohé spolupráce a rozšířili tým o další  kolegy a kolegyně. Více informací o organizaci naleznete na jejich webových stránkách – MTUNI. 

Projektový program nese název „IT expert“. Realizace probíhá v blocích 4 x 45 minut, které jsou naplněny aktivitami – jednoduché logické hry – děti se učí jak pracovat se čtvercovou sítí, jak pracovat ve skupině, zkouší si principy sudoku a prověřují si, zda správně tento princip hry pochopily, osová souměrnost v prostoru, obtížnost logických her se stupňuje – rozvoj matematických představ, logického uvažování, kombinatorika, třídění a práce s informacemi, práce /hra na čtvercové síti, poznávání souřadnic a počítačového prostředí, děti v roli programátorů a robotů- tvoření společné hry v programátorském prostředí, osvojení si znalostí čtvercové sítě a umístění předmětů na ní – vše prožitkem, pomocí pohybu a netradičním způsobem a procvičování souřadnic. 

20230512_084022

Obrázek 1 z 30

Napsat komentář