Pedagogičtí pracovnící

Mgr. Romana Sobotková, MBA

 • ředitelka školy, výchovný poradce, speciální pedagog

 • třídní učitelka II. třídy (2. – 4. ročník)

Mgr. Klára Beníčková

 • zástupkyně ředitele

 • třídní učitelka I. třídy (1. a 5. ročník)

 • vedoucí školní jídelny

Bc. Eva Míšková

 • třídní učitelka MŠ

Mgr. Bc. Daniela Linková

 • učitelka ZŠ a MŠ

Ivana Říhová 

 • učitelka MŠ

Alena Teslíková

 • vychovatelka školní družinyM

Nepedagogičtí pracovníci

Olga Pincová

 • školnice, uklízečka

Jaroslava Chvojková

 • kuchařka