Veškeré zájmové činnosti probíhají v rámci školní družiny.

 

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/ 2022:

Sportovní a taneční kroužek – pondělí 12.00 – 13.00

  • sportovní hry, míčové hry
  • nácvik tanečku na vystoupení

 

Hra na flétnu – úterý 12.00 – 12. 30

  • základy hry na zobcovou flétnu

 

Pěvecký kroužek – čtvrtek 12.30 – 13.30

  • lidové i moderní písně, nácvik na vystoupení

 

Turistický kroužek – čtvrtek 13.30 – 14. 30

  • různorodé aktivity od pohybových her až k praktickým činnostem (vaření, pečení…)

 

Dramatický kroužek – pátek 12.00 – 13. 00

  • improvizační a dramatické hry
  • příprava dramatického vystoupení

 

Myslivecký kroužek – pátek 14.00 – 15. 30 (1x za 14 dní)

  • venkovní i vnitřní aktivity, seznámení s lesnictvím a myslivostí