Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy: Mgr. Romana Sobotková, MBA

Zástupce ředitelky: Mgr. Klára Beníčková

Výchovný poradce: Mgr. Romana Sobotková, MBA

Školní metodik prevence: Mgr. Romana Sobotková, MBA

 

Telefon: 485 143 076

Email: zs-vitkov@volny.cz

Konzultační hodiny dle domluvy