Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace

Sídlo organizace

Horní Vítkov 69, Chrastava 463 31

72741724

Kontaktní telefon

+420485143076

Kontaktní e-mail

zs-vitkov@volny.cz

ID datové schránky

hdhmcaw

Web

skolavitkov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Jméno

Karel

Příjmení

Pokorný

Kontaktní telefon

+420482363846, +420602833524

Kontaktní e-mail

kpoko@centrum.cz, pokorny@chrastava.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

 • monitorování souladu činností správce s GDPR,

 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.