Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše ZŠ a MŠ Vítkov může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,10 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně kilogram spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 1,19 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 58,63 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 3 krát.

Došlo také k úspoře 603,51 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 604 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 57,83 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 3 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 2,01 kg mědi, což stačí pro ražbu 358 1€ mincí, nebo 2,46 kg hliníku, který by stačil na výrobu 165 plechovek o objemu 0,33 l.

 

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

envvyuctovani_osvedceni

Napsat komentář