Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Vážení zákonní zástupci,

 

připomínám, že do 25. 8. 2022 je nutné uhradit poplatek stravného a školného na září.

Školné činí 400,- Kč, stravné 760,- Kč. Lze uhradit v jedné částce tj. 1 160,- Kč na účet školy: 181602165/0300.

Děti, které již školku navštěvují, informace o částkách obdrželi v červnu.

 

Zároveň je nutné před prvním nástupem dítěte do školky odevzdat „EVIDENČNÍ LIST“ s potvrzením lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte. Lze si jej vyzvednout v MŠ.

 

Těšíme se na shledanou.

Mgr. Romana Sobotková, MBA

ředitelka školy

Napsat komentář