Projektový den „Stavitel města“

Čtvrteční dopoledne, 4. května, bylo pro děti ze školky a žáčky z malé třídy výjimečným, dnes se všichni stali studenty Malé technické univerzity a vzdělávali se v oblasti polytechnické gramotnosti. 

Malá technická univerzita je nezisková organizace, která se věnuje vzdělávání dětí a pedagogů v oblasti polytechnické a digitální gramotnosti. Od první myšlenky na technické lekce do dnešní doby se u nich odehrála řada změn a inovací, vytvořili nové projekty, navázali mnohé spolupráce a rozšířili tým o další  kolegy a kolegyně. Více informací o organizaci naleznete na jejich webových stránkách – MTUNI. 

Projektový program nese název „Stavitel města“. Realizace probíhá v blocích 4 x 45 minut, které jsou naplněny aktivitami – poznávání města nebo obce, ve které žijeme, stavby ve městě a jejich využití, děti v roli kartografa, rozeznávání mapových značek, potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě, jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě nebo tvorba vlastních map a zakreslování do nich. 

Napsat komentář