ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 26. září a 27. září 2022

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že na pondělí 26. 9. 2022 a úterý 27. 9. 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů (vysoká absence a respirační onemocnění ve škole).

 

 

Vítkov 22. 9. 2022                                                                                                                                 Mgr. Romana Sobotková, MBA

                                                                                                                                                                                 ředitelka školy

Napsat komentář